Niech
zaiskrzy

między Tobą a norweskim

Poznaj ofertę! Napisz do mnie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sara Kapek właścicielka jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG pod nazwą Ildsjel Sara Kapek z siedzibą ul. Wojtowa 1, 44-145 Stanica, o numerze NIP 9691644181 i numerze REGON 387622090
2. W sprawie danych osobowych należy kontaktować się mailowo na adres email: ildsjel.pro@gmail.com lub pocztą tradycyjną: lldsjel Sara Kapek z siedzibą ul. Wojtowa 1, 44-145 Stanica
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług z zakresu nauki języków obcych, w tym nawiązania oraz utrzymywania relacji z Klientem oraz wykonywania zawartej umowy. Udzielenie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania powyższych celów.
4. Jeżeli skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na mojej stronie internetowej Twoje dane automatycznie zostaną przekazane hostingowi, na którym osadzona jest moja strona oraz serwisowi poczty elektronicznej. Używam ich w celu prowadzenia z Tobą korespondencji, czyli odpowiedzenia na Twoje zapytania. Jeżeli prześlesz mi maila Twoje dane automatycznie zostaną przekazane serwisowi poczty elektronicznej. Tych danych także używam w celu prowadzenia z Tobą korespondencji.  Jeżeli zasubskrybujesz newsletter Twoje dane zostaną przekazane serwisowi za pośrednictwem, którego rozsyłam newsletter oraz hostingowi obsługującemu formularz. Twoje dane będą gromadzone i przetwarzane do momentu wypisania się przez Ciebie z listy mailingowej lub zaniechania przeze mnie wysyłania newslettera (w zależności od tego co nastąpi prędzej). Jeżeli wybierzesz opcję „obserwuj”, polubisz wpis, skomentujesz wpis lub napiszesz do mnie wiadomość prywatną na moim fanpage na Instagramie twoje dane automatycznie przetwarza także serwis Instagram. Tych danych także używam w celu prowadzenia z Tobą korespondencji (jeżeli sam/a ją zainicjujesz). Twoje dane będą gromadzone i przetwarzane do momentu zaprzestania przez Ciebie „obserwowania”, usunięcia przez Ciebie komentarza/wiadomości prywatnej lub usunięcia przeze mnie fanpage (w zależności od tego co nastąpi prędzej). Jeżeli zostaniesz moim klientem Twoje dane przekaże osobie, której zleciłam usługi księgowe i z którą zawarłam umowę powierzenia, a także serwisowi za pomocą, którego wystawiam faktury. Ponieważ dokonasz wpłaty na moje konto bankowe, Twoje dane zostaną także przekazane mojemu bankowi. Ponadto Twoje dane zostaną przekazane wydawnictwu prowadzącemu internetową platformę edukacyjną, która będzie używana podczas zajęć (w przypadku kursów grupowych) oraz komunikatorowi, za pomocą którego odbywają się zajęcia (wszystkie usługi). Dane osobowe są ponadto przekazywane innym dostawcom usług elektronicznych, hostingowych oraz kreatorom strony internetowej.
5. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

W każdej chwili masz prawo do:
- dostępu do swoich danych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu,
- niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

7. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;    
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak to konieczne. Dane osobowe będą przetwarzane w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. Nadto dane osobowe będą przetwarzane w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. Administrator przechowuje również dane w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.    
9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.

STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Plik cookie to niewielki plik składający się z ciągów liter i cyfr, pobierany na Twój komputer, kiedy uzyskujesz dostęp do określonych stron internetowych. Zasadniczo, pliki cookies umożliwiają stronie internetowej rozpoznawanie komputera użytkownika.  Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia Cookie wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne.
2. Zgoda na stosowanie plików cookies jest dobrowolna, ale niezbędna dla korzystania ze strony internetowej.
3. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/cookies_pl
4. Zapoznaj się z informacjami dostępnymi pod linkiem przed wyrażeniem zgody na stosowanie plików cookies.

Podziękowania

Ikonki pochodzą ze strony:

www.flaticon.com

Wykonane zostały one przez:

Freepik

Kontakt

Chcesz się zapisać na lekcje lub dowiedzieć się więcej?

Napisz do mnie!